GB-Flag Hungarian-Flag Latvia-Flag Lithuania-Flag Poland-Flag Romania-Flag Russia-Flag
Line-Break
Clothes Aid yra socialinė įmonė, dirbanti žinomiausių Jungtinės Karalystės labdaros organizacijų (įskaitant NSPCC ir Make-a-Wish) vardu. Mūsų pagrindinė veikla: labdaros organizacijų, su kuriomis bendradarbiaujame, vardu iš namų Jungtinėje Karalsytėje surenkame labdarai paaukotus drabužius.

Clothes Aid organizacija ieško agentų, kurie sudarytų savarankiškai dirbančias labdaros surinkimo brigadas, galinčias Šiaurės Anglijos gyvenamuosiuose rajonuose produktyviai išnešioti labdaros maišus ir „nuo durų iki durų“ surinkti paaukotus drabužius.

Agentui mokamas įdarbinimo atlygis priklausys nuo to, kaip ilgai įdarbinta brigada bendradarbiaus su Clothes Aid organizacija.

Toliau pateikiame pavyzdį su keturių asmenų brigada.

Jei skaičiuosime, kad išnešiojus 1000 maišų surenkama 120 kg labdaros, tai keturių asmenų grupuote per savaitę turėtų pristatyti 13 230 kg surinktų drabužių.

Atlygis mokamas nuo 10 000 kg. Taigi, jei brigada pristatys bent 10 000 kg geros kokybės, „nuo durų iki durų“ surinktų drabužių, toumet agentui bus sumokėtas šis įdarbinimo atlygis:

Pirmasis užmokestis praėjus aštuonioms savaitėms, kai keturių asmenų brigada nenutrūkstamai teikė savo paslaugas: 350,00 svarų sterlingų.

Antrasis užmokestis praėjus trylikai savaičių, kai keturių asmenų brigada nenutrūkstamai teikė savo paslaugas: 250,00 svarų sterlingų.

Galutinis užmokestis praėjus dvidešimt šešioms savaitėms, kai keturių asmenų brigada nenutrūkstamai teikė savo paslaugas: 350,00 svarų sterlingų.

Taigi, bendra įdarbinimo atlygio suma, mokama, jei keturių asmenų brigada su „Clothes Aid“ organizacija nepertraukiamai bendradarbiaus 26 savaites, yra 950,00 svarų sterlingų.

Reikalavimai savarankiškai dirbančioms labdaros surinkimo brigadoms:

  • Vairuotojo pažymėjimas galiojantis Jungtinėje Karalystėje ir be baudos taškų.
  • Draudimo sumetamais, vairuotojas privalo būti 25 m. arba vyresnis.
  • Brigados darbuotojai turi patys save finansiškai išlaikyti bent pirmas keturias savaites. Clothes Aid darbuotojų neapgyvendina ir neapmoka išlaidų už skrydį. Agentai bus atsakingi už tai, kad brigados galėtų pačios save išsilaikyti.
  • Turėti teisę dirbti Jungtinėje Karalystėje.
  • Komandos vadeiva turi sugebėti susišnekėti angliškai.
  • Būti geros fizinės būklės.

Komanda turi būti sudaryta iš vieno vairuotojo ir dviejų ar trijų išnešiotojų.

Komanos turi būti sudarytos iš darbuotojų turinčių teisę dirbti Jungtinėje Karalystėje, esančių geros fizinės būklės, mėgstančių darbą gryname ore, patikimų ir motyvuotų asmenų. Komandos kas savaitę, nuo pirmadienio iki penktadienio, turės išnešioti maišus ir surinkti labdarą. Pagal sutartį numatytas užmokestis priklausys nuo darbo rezultatų.

Keturių darbuotojų brigada turės išnešioti mažiausiai 15 000 labdaros maišų per savaitę. Už kiekvieną surinktos labdaros toną brigadai bus sumokėta mažiausiai 875,00 svarai sterlingų.

Clothes Aid reikalauja, kad renkami labdarai daiktai būtų pristatyti originaliame, „nuo durų iki durų“ stovyje.

Prašome atkreipti dėmesį, kad atsižvelgiant į tai, jog savarankiškai dirbančioms brigadoms mokama už darbo rezultatus, brigadų sutartyje numatytas užmokestis skirsis priklausomai nuo išnešiotų maišų skaičiaus ir tūkstančiui maišų surinktos labdaros kiekio.

Visos nuostatos ir sąlygos, taikomos savarankiškai dirbančioms brigadoms, yra išdėstytos su brigadomis sudaromoje sutartyje. Komandos sutartį sudaro tiesiogiai su Clothes Aid organizacija.

Susidomėjote? Tada susisiekite su Paul Oakley el. pašto adresu poakley@clothesaid.co.uk ir nurodykite nuorodą „AGENTS“.
Line-Break